Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość zdobycia nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Nauka na Kursach – BEZPŁATNA!!

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

(KWALIFIKACJA:AU.61-Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy)

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

(KWALIFIKACJA:AU+.62-Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp)

 1. Dokumenty są przyjmowane w kancelarii słuchaczy MSP

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne na kurs kwalifikacyjny:
 • wypełnione podanie (plik do pobrania w rekrutacji)
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu (skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje kancelaria słuchaczy MSP)

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Nauka zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kurs trwa 1rok, tj. 2 semestry, niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

NAUKA JEST BEZPŁATNA.

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE ( Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Informacja o zawodzie

Absolwentki w zawodzie technik usług kosmetycznych zostaną przygotowane do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Zawód technika usług kosmetycznych daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry.

Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Oprócz udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej wykonuje ona zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.

Miejsca pracy

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy w:

 • w prywatnych gabinetach kosmetycznych,
 • salonach SPA,
 • salonach zdrowia i urody,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • po zdobyciu większego doświadczenia praktycznego możesz otworzyć własny gabinet kosmetyczny.

Zajęcia edukacyjne

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Przestrzeganie przepisów BHP w salonie kosmetycznym
 • Język obcy w kosmetyce
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi fizykalne na skórę twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi fizykalne na ciało, kończyny górne i dolne
 • Chemia kosmetyczna
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe