PODOLOG to osoba zajmująca się głównie rozpoznawaniem i usuwaniem dolegliwości skórnych
kończyn dolnych oraz dolegliwości płytki paznokcia, korygowaniem deformacji stóp, ale również
zabiegami pielęgnacyjnymi i profilaktyczno-leczniczymi stóp odpowiednio dopasowanymi do ich stanu.
Współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji np. ortopedą, czy dermatologiem, gdzie może pomóc w doborze wkładek ortopedycznych oraz dopasowaniu kosmetyków do danego rodzaju
skóry. Osoby wykształcone w tym zawodzie często działają również w obszarze edukacji społeczeństwa
w zakresie profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, a także doradztwa w kwestii doboru odpowiedniego
obuwia do budowy stopy danej osoby, pielęgnacji stóp i przycinania paznokci.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Podologa może podejmować pracę w:

Prywatnych salonach podologicznych
Gabinetach kosmetycznych i SPA
Gabinetach odnowy biologicznej
Gabinetach pielęgnacji dłoni i stóp
Gabinetach fizjoterapeutycznych
Salonach urody

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

język obcy zawodowy
BHP
pierwsza pomoc
organizacja działalności zawodowej
podologia ogólna
anatomia i patofizjologia z elementami dermatologii
fizjoterapia z elementami ortopedii i traumatologii w podologii
edukacja i promocja zdrowia w praktyce podologicznej
język migowy
kompetencje społeczne i personalne
informatyka
wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych
wykonywanie zabiegów podologicznych

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
2 lata – 4 semestry

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna-wieczorowa
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
19

Praktyka zawodowa:
280 godzin

Egzamin zawodowy państwowy organizowany w szkole przez OKE w kwalifikacji:
FRK.05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych –
odbywa się pod koniec IV semestru