Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim

 

Kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Na wszystkich kierunkach uczniowie/słuchacze mają zapewnione zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w docelowym miejscu pracy.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się według przygotowanych przez kierownika szkolenia praktycznego harmonogramów dla poszczególnych zawodów. Harmonogramy zajęć – do wglądu w szkole.

Technik farmaceutyczny – praktyka zawodowa 160 godz.

Technik masażysta – praktyka zawodowa 120 godz.

Technik usług kosmetycznych – praktyka zawodowa 160 godz.

Opiekunka dziecięca – praktyka zawodowa 160 godz.