Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim

Kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Na wszystkich kierunkach uczniowie/słuchacze mają zapewnione zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w docelowym miejscu pracy.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się według przygotowanych przez kierownika szkolenia praktycznego harmonogramów dla poszczególnych zawodów. Harmonogramy zajęć – do wglądu w szkole.

Liczba godzin praktyki zawodowej przewidziana do zrealizowania w semestrze dla poszczególnych kierunków.

Kierunek

Liczba semestrów

Łączna liczba godzin praktyki zawodowej

Liczba godzin praktyki zawodowej w poszczególnych semestrach

I

II

III

IV

V

Technik farmaceutyczny

5

210

70

70

70

Opiekun medyczny

3

210

70

70

70

Technik masażysta

4

210

70

70

70

Podolog

4

280

70

105

105

Terapeuta zajęciowy

4

210

70

70

70

Technik usług kosmetycznych

4

140

70

70

Opiekunka dziecięca

4

140

70

70

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2

140

70

70