Młodzież odbywa zajęcia w salach wykładowych i dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i laboratoryjnych

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

 • pracownia anatomii i fizjologii człowieka
 • pracownia farmakognozji
 • pracownie technologii postaci leków
 • pracownie analizy leków
 • pracownia chemii leków
 • pracownie masażu, kinezyterapii
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • pracownie komputerowe
 • multimedialna pracownia języków obcych
 • sala gimnastyczna, siłownia, kort tenisowy

BIBLIOTEKA JAKO CENTRUM MULTIMEDIALNE SZKOŁY

Biblioteka szkolna funkcjonuje jako nowoczesne Centrum Multimedialne i Informacyjne Szkoły. Do dyspozycji użytkowników jest osiem komputerów z dostępem do Internetu. Opiekunem centrum multimedialnego jest Elżbieta Ładno.

Biblioteka pracuje wykorzystując program komputerowy MOL Optivum. Katalog biblioteki jest dostępny w internecie.