Od 45 lat absolwenci naszej szkoły zasilają szeregi pracowników służby zdrowia, a od kilku lat personel salonów kosmetycznych. Spotkać ich można na terenie województwa mazowieckiego oraz w bardzo odległych rejonach Polski. Przez cały okres istnienia Medycznej Szkoły Policealnej, szkoła współpracowała z wieloma placówkami służby zdrowia i instytucjami podnosząc tym samym poziom kształcenia swoich uczniów i słuchaczy. Mury szkoły opuściło blisko 3 tysiące absolwentów.

01 września 1974 r. – na mocy zarządzenia Wojewody Warszawskiego zostało otwarte Medyczne Studium Zawodowe w Mińsku Mazowieckim włączone w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Rodziny Nalazków w Mińsku Mazowieckim. Dyrektorem szkoły został Pan mgr Jan Miłkowski, który funkcję dyrektora szkoły pełnił przez wiele lat do 1991 roku.

Przyjęto dwa kierunki kształcenia: pielęgniarstwa ogólnego i techniki farmaceutycznej. Zajęcia odbywały się w pracowni pielęgniarskiej, farmaceutycznej i pracowniach chemicznych. W skład pierwszej Rady Pedagogicznej weszli:

dyrektor mgr Jan Miłkowski

wicedyrektor ds. Medycznego Studium Zawodowego mgr Elżbieta Karasek

kierownik szkolenia praktycznego: mgr Krystyna Jaworska

nauczyciele: mgr Barbara Ciołek, mgr Teresa Milczarek, mgr Oktawiusz Tyrkiel.

1978/79

Otworzono kolejne nowe wydziały : położnych i techniki analityki medycznej. Dla potrzeb słuchaczy powstały pracownie przedmiotowe: położniczo-noworodkowa, pielęgniarska, analityki ogólnej, biochemii klinicznej, hematologii, mikrobiologii.

1980/81

Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego zdobyli czołowe miejsca I i II w Olimpiadzie Pielęgniarskiej.

1981/82

Wicedyrektorem ds. Medycznego Studium Zawodowego została mgr Barbara Ciołek.

1983/84

Oddano do użytku nowy budynek laboratorium chemicznego. Odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji X-lecia Medycznego Studium Zawodowego. Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego zdobyli II miejsce w Olimpiadzie Pielęgniarskiej.

1984/85

Przy Medycznym Studium Zawodowym zostało powołane Liceum Medyczne Pielęgniarstwa o 5-letnim okresie nauczania.

1989/90

Słuchacz Zbigniew Pawlak zdobył I miejsce w finale Krajowej Olimpiady Pielęgniarskiej w Ostrowie Wielkopolskim i otrzymał indeks na Akademię Medyczną, III miejsce w eliminacjach wojewódzkich zdobyła Urszula Nowakowska

1990/91

Zgodnie z tradycją w szkole ubiegłorocznego laureata tj. Medycznym Studium Zawodowym w Mińsku Mazowieckim odbył się finał Krajowej Olimpiady Pielęgniarstwa

Na emeryturę odszedł wieloletni dyrektor mgr Jan Miłkowski, a funkcję dyrektora Zespołu Szkół Średnich, przy który funkcjonuje Medyczne Studium Zawodowe objął mgr Stanisław Bujalski. Wicedyrektorem ds. Medycznego Studium Zawodowego została mgr Krystyna Milewska -Jakubowska, a kierownikiem szkolenia praktycznego mgr Mirosława Kijek.

1992/93

Zmiana nazwy szkoły, przy której funkcjonuje Medyczne Studium Zawodowe na Zespół Szkół Średnich w Mińsku Mazowieckim. Pożegnaliśmy ostatnie absolwentki wydziału pielęgniarstwa.

1993/94

I miejsce Agnieszki Wołowik i II miejsce Agnieszki Celińskiej w wojewódzkim etapie Olimpiady Położnych.
III Zjazd Absolwentów z okazji 20-lecia Medycznego Studium Zawodowego.

1994/95

W wojewódzkim etapie Olimpiady Pielęgniarstwa uczennice kl. V Liceum Medycznego zajęły czołowe miejsca: I miejsce Anna Kuć, II miejsce Renata Abramowska, IV miejsce Marlena Sikorska, Katarzyna Piotrowska.

1995/96

Uczennice kl. V LM Renata Obłoza zajęła I miejsce i Renata Czyżewska zajęła II miejsce w Olimpiadzie Pielęgniarstwa. W Olimpiadzie Położnych słuchaczka Elżbieta Filipek zajęła I miejsce, a Monika Wąsowska II miejsce. Pożegnaliśmy ostatnie absolwentki Liceum Medycznego

1996/97

W drodze konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Średnich przy którym funkcjonuje Medyczne Studium Zawodowe została powołana Pani mgr Krystyna Milewska-Jakubowska. Kierownikiem laboratorium chemicznego została
mgr Ewa Gańko.

1996/97

Agnieszka Wójcik zajęła I miejsce w Olimpiadzie Położnych. W wojewódzkim etapie konkursu „Promocja Zdrowia” słuchaczki wydziału techniki farmaceutycznej zajęły

III miejsce.

1997/98

W wojewódzkim etapie konkursu „Promocja Zdrowia” szkoła zajęła I miejsce. Ostatnie absolwentki wydziału techniki analityki medycznej opuściły mury szkoły.

01.01.1999 r.

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, organem sprawującym nadzór Mazowiecki Kurator Oświaty.

1999/2000

W styczniu pożegnaliśmy ostatnie absolwentki wydziału położnych.

2000/2001

Powstaje szkolne koło wolontariatu „Iskierka Nadziei”.

2002/2003

W drodze konkursu Pani mgr Krystyna Milewska – Jakubowska ponownie objęła funkcję dyrektora Medycznego Studium Zawodowego.

2003/2004

W naszej szkole odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, połączone z V Zjazdem Absolwentów z okazji 30-lecia Medycznego Studium Zawodowego. Otrzymaliśmy wiele życzeń, podziękowań, gratulacji oraz nadziei na przyszłość.

2004/2005

W ramach projektu „ Pracownia internetowa w każdej szkole 2003” powstała nowa pracownia i centrum multimedialne. W ramach międzynarodowej wymiany miast słuchacze wyjeżdżają na wycieczkę do Krnova w Republice Czeskiej. Promujemy szkołę w środowisku lokalnym uczestnicząc w festynie „Spacer po zdrowie”. Osiągamy wysokie wyniki w nauce, po I semestrze 14 słuchaczy, a po II semestrze 30 słuchaczy wydziału techniki farmaceutycznej otrzymało stypendium naukowe.

2005/2006

Zmiana nazwy szkoły na Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim. Otworzono nowy kierunek kształcenia Technik masażysta. Powstały nowe pracownie przedmiotowe: pracownia teorii masażu, pracownia technologii postaci leków i kolejna pracownia komputerowa. Gościmy Panią prof. Alicję Zobel z Kanady i uczestniczymy w wykładzie poświęconemu zdrowemu odżywianiu się. Zdolnych uczniów nam nie brakuje
po I semestrze 10 uczniów otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce.

2006/07

Zainaugurowaliśmy I Powiatowy Dzień Promocji Zdrowia pt. „Ruch to zdrowie” i I powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie o kierunku technik masażysta oferowali usługi z zakresu masażu klasycznego uczestnikom Mazowieckiej 15. Gościliśmy w progach naszej szkoły przyjaciół z czeskiego Krnova. Kierownikiem szkolenia praktycznego została mgr Wanda Wasilonek.

2007/08

W wyniku konkursu na trzecią kadencję dyrektorem została Krystyna Milewska – Stasinowska. Odbyła się wycieczka zagraniczna w ramach współpracy miast zaprzyjaźnionych Krnov – Mińsk Mazowiecki.

2008/09

Poczyniliśmy pierwszy krok do Wimbledonu, powstał nowoczesny kort i nowe wielofunkcyjne boisko sportowe.

2010/11

Otworzono nowy kierunek kształcenia – technik usług kosmetycznych. Powstały nowe pracownie przedmiotowe – pracownia kosmetyki i pracownia chemii kosmetycznej.

2012/2013

Zgodnie z nową podstawą programową rozpoczęliśmy kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kierunek- technik usług kosmetycznych.

2014/2015

Obchody 40-lecia Medycznej Szkoły Policealnej. Na stanowisko kierownika laboratorium została powołana mgr Agnieszka Słodownik

2017/2018

W drodze konkursu na dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim została powołana mgr Katarzyna Kot-Szubińska.

2018/2019

Uchwałą Nr 60/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018r. tworzy się z dniem 1 września 2018r. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim w skład którego wchodzą:  Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mińsku Mazowieckim.

Kształcenie odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

W drodze konkursu na dyrektora Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim została  powołana mgr Katarzyna Kot-Szubińska.

Otworzono kierunki kształcenia: Asystent osoby niepełnosprawnej, Opiekunka dziecięca, Terapeuta zajęciowy. Powstały nowe pracownie przedmiotowe.