TECHNIK MASAŻYSTA wykonuje różne rodzaje masażu w zależności od potrzeb pacjentów. Masaż ma ogromny wpływ na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i wyglądu pacjenta. Z masażu mogą korzystać zarówno osoby wymagające rehabilitacji (np. po urazach, czy długotrwałych chorobach), jak i osoby zdrowe, które chcą poprawić swoje samopoczucie, wydolności organizmu lub wygląd.
Współpracuje z lekarzami i fizjoterapeutami, planuje sposób wykonania masażu, rodzaj,
formę i techniki. W naszej szkole nauczysz się profesjonalnie przygotowywać wykonywania wszystkich rodzajów masażu (m.in.: klasycznego, sportowego, kosmetycznego, segmentarnego, limfatycznego i relaksacyjnego) oraz gimnastyki leczniczej.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Technika masażysty może podejmować pracę w:

Oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej
Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych
Przychodniach
Gabinetach odnowy biologicznej
Gabinetach kosmetycznych
Klubach sportowych
Własnym gabinecie masażu

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

podstawy działalności gospodarczej
BHP
język obcy zawodowy
kompetencje personalne i społeczne
propedeutyka zdrowia
pierwsza pomoc
język migowy
teoria masażu
anatomia i fizjologia człowieka
podstawy fizjoterapii w masażu
wybrane zagadnienia kliniczne
pracownia masażu
pracownia fizjoterapii
anatomia topograficzna

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
2 lata – 4 semestry

FORMA: dzienna
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
25 + 3 godziny wf

FORMA: stacjonarna-wieczorowa
LICZBA GODZIN TYGODNIOWO:
19

Praktyka zawodowa:
210 godzin

Egzamin zawodowy państwowy organizowany w szkole przez OKE w kwalifikacji:
MED. 10 Świadczenie usług w zakresie masażu
odbywa się pod koniec IV semestru