OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA jest to zawód cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Dzieje się
tak, ponieważ jest to praca dająca szansę na zatrudnienie zarówno w instytucjach państwowych,
jak i prywatnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zobowiązana jest do odwiedzania swoich
podopiecznych w miejscu ich zamieszkania. Tam wykonuje wszystkie czynności, z których poradzeniem
sobie mają trudności podopieczni. Do zakresu jej obowiązków może więc należeć utrzymanie czystości
w mieszkaniu, pranie, gotowanie, prasowanie czy zrobienie podstawowych zakupów. Oprócz tego opiekunka środowiskowa podejmuje się czynności pielęgnacyjnych, czyli mycia, czesania, w razie potrzeby także zmiany środków higienicznych używanych przez podopiecznych, a także pomocy w spożywaniu posiłków.
Jeżeli podopieczny na stałe zażywa leki przepisane przez lekarza, do obowiązków opiekunki należy także
pilnowanie właściwego przyjmowania leków. W przypadku osób mogących opuszczać mieszkanie opiekunka środowiskowa wychodzi na spacery, a także pomaga załatwiać różnego rodzaju formalności związane z
opłatami rachunków, wizytami u lekarzy czy w urzędach.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Opiekunki środowiskowej może podejmować pracę w:

Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
Domach Pomocy Społecznej
Domach Pogodnej Starości
Środowisku domowym podopiecznych
Domach dla przewlekle chorych
Domach samotnej matki
Oddziałach szpitalne
Hospicjach

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

podstawy psychologii
wybrane zagadnienia z socjologii
teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
organizacja opieki środowiskowej
język migowy
język angielski zawodowy
opieka i pielęgnacja człowieka
aktywizacja osoby podopiecznego
trening umiejętności społecznych

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
1 rok – 2 semestry

FORMA: zaoczna
sobota i niedziela co 2 tygodnie

Praktyka zawodowa:
140 godzin

Egzamin zawodowy w kwalifikacji:
SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych –
odbywa się pod koniec II semestru