TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY to osoba, która przewiduje zagrożenia w miejscu pracy,
uczy, jak ich unikać i doradza, co zrobić, by ryzyko wypadku było jak najmniejsze.  W praktyce prowadzi rejestr wypadków — ustala, dlaczego do nich doszło, analizuje te okoliczności i opracowuje zmiany potrzebne
do zwiększenia bezpieczeństwa w danym miejscu. Nadzoruje także przestrzeganie przez pracowników
ustalonych zasad i kontroluje stan techniczny danego obiektu.
Wszystko musi być zgodne z obowiązującymi normami. By poprawnie i skutecznie przeciwdziałać
nieszczęśliwym zdarzeniom, technik BHP musi posiąść odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Absolwent szkoły posiadający dyplom technika bezpieczeństwa i higieny pracy może podejmować pracę w:

We wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

Podstawy prawa pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język obcy zawodowy
Pracownia komunikacji interpersonalnej
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
1,5 roku – 3 semestry

FORMA: zaoczna
sobota i niedziela co 2 tygodnie

Praktyka zawodowa:
140 godzin

Egzamin zawodowy w kwalifikacji:
BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy –
odbywa się pod koniec III semestru