ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  świadczy usługi rehabilitacyjne oraz opiekuńcze osobom niepełnosprawnym. Stanowisko to wymaga opracowania i realizacji programu rehabilitacyjnego zarówno
w przeznaczonej do tego placówce, jak i w domu podopiecznego. Codzienne obowiązki obejmują również
doradztwo w zakresie usług medycznych.
Jego pomoc sprowadza się nie tylko do sfery zdrowotnej oraz spraw oficjalnych, ale wnika również
w życie prywatne. Wsparcie konieczne jest w codziennych sytuacjach, takich jak obsługa konta bankowego,
opieka nad dziećmi, zakupy, organizacja czasu wolnego czy wakacji. Zadaniem asystenta jest usunięcie
z życia osoby niepełnosprawnej wszelkich możliwych barier, pobudzenie jej do aktywności i podniesienie
ogólnego komfortu życia.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Asystenta osoby niepełnosprawnej może podejmować pracę w:

Placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
Szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
W środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
elementy anatomii i patologii człowieka
język angielski zawodowy w pomocy społecznej
język migowy
metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
opieka i pielęgnacja człowieka
terapia zajęciowa i aktywizacj

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI:
1 rok – 2 semestry

FORMA: zaoczna
sobota i niedziela co 2 tygodnie

Praktyka zawodowa:
140 godzin

Egzamin zawodowy w kwalifikacji:
SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej –
odbywa się pod koniec II semestru