SAMORZĄD UCZNIOWSKI

MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

w roku szkolnym 2018/2019