SAMORZĄD UCZNIOWSKI

MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

w roku szkolnym 2022/2023