Szkolenie dla słuchaczek TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Dnia 24 marca słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych wzięły udział w niezwykle interesującym szkoleniu marki Jadwiga. Uczennice miały możliwość zapoznania się z zabiegami oferowanymi przez firmę, w tym Polskiego Peelingu Ziołowego, będącego sztandarowym zabiegiem marki Jadwiga. Takie szkolenia o tematyce kosmetycznej wzbogacają wiedzę i warsztat słuchaczek, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Słuchaczki miały również…

Read More

Czas egzaminów

Przeżywamy trudny okres. Czas egzaminów z kwalifikacji A.61 i A.62 w zawodzie technik usług kosmetycznych. Słuchaczki zdają część pisemną  złożoną z 40 zadań testowych i praktyczną: A.61 – opisową, natomiast A.62 – z wykonaniem zabiegu na stopy. Na wyniki poczekają do 22 marca. Wyniki z części pisemnej już mogły sprawdzić na stronie CKE. Do egzaminu…

Read More