okres nauki – 1 rok w systemie zaocznym- weekendowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
 • szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
 • w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • elementy anatomii i patologii człowieka
 • język angielski zawodowy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • terapia zajęciowa i aktywizacja

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I – 70 godzin, sem II – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej –

odbywa się pod koniec II semestru.