HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W ZESPOLE MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCHW MIŃSKU MAZOWIECKIM

SESJA LATO 2020 (CZERWIEC-LIPIEC 2020)

( podstawa programowa kształcenia w zawodach z 31 marca 2017r.)

EGZAMIN PISEMNY

Nazwa i oznaczenie kwalifikacjiDataGodzina
Technik usług kosmetycznych AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.23 czerwca 2020 r. (wtorek)  godz. 1400  (60 minut) sala gimnastyczna
Technik masażysta MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu23 czerwca 2020 r. (wtorek)  godz. 1400  (60 minut) sala gimnastyczna
Opiekunka dziecięca MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka23 czerwca 2020 r. (wtorek)  godz. 1400  (60 minut) sala gimnastyczna
Technik farmaceutyczny MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi23 czerwca 2020 r. (wtorek)    godz. 1400  (60 minut) sala gimnastyczna

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Nazwa i oznaczenie kwalifikacjiDataZmiany/Godzina
Technik usług kosmetycznych AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)godz.1300  sala A9
Technik usług kosmetycznych AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.30 czerwca 2020 r. (wtorek)Zmiana I: godz. 800 (3 osoby) Zmiana II: godz. 1200 (3 osoby) Zmiana III: godz. 1600 (3 osoby)
Technik masażysta MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu30 czerwca 2020 r. (wtorek)Zmiana I: godz. 800 (4 osoby) Zmiana II: godz. 1200 (3 osoby)
Opiekunka dziecięca MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka30 czerwca 2020 r. (wtorek)Zmiana I: godz. 900 (4 osoby) Zmiana II: godz. 1500 (3 osoby)

SESJA LATO 2020 (sierpień-wrzesień2020)

(podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019r)

EGZAMIN PISEMNY

Nazwa i oznaczenie kwalifikacjiDataGodzina
Opiekun medyczny MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej18 sierpnia 2020 r. pisemny komputerowy  godz.1000  (60 minut)

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Nazwa i oznaczenie kwalifikacjiDataZmiana/Godzina
Opiekun medyczny MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej27 sierpnia 2020r. (czwartek)  Zmiana II: godz. 1100 (3 osoby) Zmiana III: godz. 1400 (3 osoby) Zmiana IV: godz. 1700 (3 osoby)
28 sierpnia2020r. (piątek)Zmiana II: godz. 1100 (3 osoby) Zmiana III: godz. 1400 (3 osoby)

Wytyczne CKE, MEN i GIS – dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów. linkhttps://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_250120200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%c3%b3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf.pdf
Słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2020(czerwiec-lipiec) oraz w sesji Lato2020 (sierpień-wrzesień) oraz nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z tym dokumentem

  • Ogłoszenie wyników egzaminów przez OKE  dla sesji Lato 2020 (czerwiec-lipiec 2020) odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku.
  • Ogłoszenie wyników egzaminów przez OKE  dla sesji Lato 2020 (sierpień-wrzesień 2020) odbędzie się 12 października 2020 roku. Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych to 19 październik 2020r.