OPIEKUN MEDYCZNY

Głównym celem zawodu jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

– okres nauki – 1,5 roku w systemie dziennym lub stacjonarnej

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

 • wykonywania czynności zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo- symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- Metoda Hoppe;

 • wykonywanie wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

 • wykonywanie wybranych czynności asystujących przy operacji;

 • asystowanie pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych

 • Domach Pomocy Społecznej

 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

 • Szpitalach

 • Hospicjach

 • Środowiskowych Domach Pomocy

 • Domu pacjenta jako indywidualna opieka

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

 • zdrowie publiczne

 • anatomia i fizjopatologia

 • pracownia pierwszej pomocy

 • język obcy zawodowy

 • kompetencje personalne i społeczne

 • BHP

 • język migowy

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • technologie informatyczne

 • pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych

 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I – 70 godzin, sem II – 70 godzin, sem III – 70 godzin

Egzamin zawodowy:

MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec III semestru.