OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Głównym celem zawodu jest sprawowanie fachowej opieki nad małymi dziećmi (niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia)

– okres nauki – 2 lata

– zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu, zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki uczeń nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Żłobki

 • Przedszkola – młodsza grupa, kluby dziecięce

 • Domy małego dziecka, oddziały szpitalne, hospicjach, izby dziecka

 • Indywidualna opieka domowa

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza

 • język angielski zawodowy

 • kompetencje personalne i społeczne

 • BHP

 • pierwsza pomoc

 • język migowy

 • pielęgnowanie dziecka zdrowego

 • pielęgnowanie dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością

 • wychowanie i edukacja dziecka

 • podstawy anatomii i fizjologii dziecka

 • pracownia pielęgnacji dziecka

 • pracownia wychowania dziecka

 • pracownia literatury dziecięcej

 • pracownia wychowania muzycznego

 • pracownia plastyczno-techniczna

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II – 70 godzin, sem IV – 70 godzin

Egzamin zawodowy:

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru.