okres nauki – 1 rok w systemie zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
 • sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Domy Pomocy Społecznej, Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Domy dla przewlekle chorych, Domy samotnej matki
 • Oddziały szpitalne, hospicja

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznego
 • trening umiejętności społecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I – 70 godzin, sem II – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych – odbywa się pod koniec II semestru.