UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na kierunek opiekun medyczny.

Zajęcia od 29 stycznia 2024r.!Opiekun Medyczny – w profesjonalny sposób pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.Perspektywy zawodu:Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-leczniczeNiepubliczne zespoły opieki zdrowotnejŚrodowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznejFundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnychDomy pacjentów (opieka indywidualna)Jeśli chcesz zostać OPIEKUNEM MEDYCZNYM zgłoś się do…

Read More

Zaproszenie do biblioteki szkolnej

Drodzy Państwo, użytkownicy biblioteki szkolnej, w ostatnim czasie zakupiono nowe podręczniki dla kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca. Wszystkie są już opracowane i wpisane do księgozbioru.Zapraszam nauczycieli i słuchaczy do biblioteki szkolnej celem ich wypożyczeń.                                                        nauczyciel bibliotekarz Elżbieta Ładno

Read More

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

W czwartek 26 października 2023 r. w naszej Szkole odbyła  się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, przebiegająca pod hasłem „Tu kwitnie wyobraźnia” W pierwszej części spotkania, po słowie wstępnym przedstawionym przez p. Elżbietę Horoszko – nauczyciela bibliotekarza ZS  im. MSC, odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. Uczestnicy konkursu  czytali wybrany przez…

Read More