TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Głównym celem zawodu jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

– okres nauki – 1,5 roku w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • We wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Podstawy prawa pracy

 • Techniczne bezpieczeństwo pracy

 • Ergonomia w procesie pracy

 • Zagrożenia w środowisku pracy

 • Język obcy zawodowy

 • Pracownia komunikacji interpersonalnej

 • Ocena ryzyka zawodowego

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II – 70 godzin, sem III – 70 godzin

Egzamin zawodowy:

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbywa się pod koniec III semestru.