okres nauki – 2 lata

zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykonywanie masażu leczniczego, relaksacyjnego, kosmetycznego i sportowego
 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych
 • Uzdrowiskach, SPA
 • Przychodniach
 • Gabinetach odnowy biologicznej
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Klubach sportowych
 • Tworzenia własnych gabinetów masażu
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy  działalności gospodarczej
 • BHP
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • język migowy
 • teoria masażu
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • podstawy fizjoterapii w masażu
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • pracownia masażu
 • pracownia fizjoterapii
 • anatomia topograficzna

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: 

sem II- 70 godzin, sem III- 70 godzin sem IV- 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED. 10 Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru