– okres nauki – 2 lata

– zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • wykonywanie masażu leczniczego, relaksacyjnego, kosmetycznego i sportowego
 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych
 • Uzdrowiskach, SPA
 • Przychodniach
 • Gabinetach odnowy biologicznej
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Klubach sportowych
 • Tworzenia własnych gabinetów masażu
 • w powyższych placówkach zarówno w kraju jak i za granicą

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa i działalności gospodarczej
 • BHP
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • zarys fizjoterapii
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • technologie informatyczne
 • manualne ćwiczenia z masażu
 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • anatomia topograficzna
 • organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II- 60 godzin, sem IV- 60 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS. 1.Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru