– okres nauki – 2 lata

– zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu, zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki uczeń nauczy się:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinety kosmetyczne
 • salony odnowy biologicznej
 • salony SPA
 • gabinety pielęgnacji dłoni i stóp
 • własny gabinet kosmetyczny
 • firmy kosmetyczne

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • język obcy zawodowy
 • BHP
 • pierwsza pomoc
 • podstawy prawa i działalność gospodarczej w salonie kosmetycznym
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • podstawy dermatologii
 • kosmetologia
 • chemia kosmetyczna
 • kompetencje społeczne i personalne
 • informatyka w kosmetyce
 • pracownia makijażu i wizażu
 • pracownia masażu kosmetycznego i fizjoterapii
 • pracownia kosmetyczna twarzy
 • pracownia kosmetyczna ciała
 • pracownia kosmetyczna dłoni i stóp
 • pracownia chemii kosmetycznej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. III – 70 godzin, sem. IV – 70 godzin

W TRAKCIE NAUKI ORGANIZOWANE SĄ DODATKOWE CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: FRK.04. – 

odbywa się pod koniec IV semestru