– okres nauki – 2 lata

– zajęcia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym 3-4 dni w tygodniu, zaocznym – weekendowym

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinety kosmetyczne
 • salony odnowy biologicznej
 • salony SPA
 • gabinety pielęgnacji dłoni i stóp
 • własny gabinet kosmetyczny
 • firmy kosmetyczne

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • język obcy zawodowy
 • podstawy prawa i działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • podstawy dermatologii i dietetyki
 • kosmetologia
 • chemia kosmetyczna
 • kompetencje personalne i społeczne
 • informatyka w kosmetyce
 • pracownia makijażu i stylizacji
 • pracownia masażu kosmetycznego i fizykoterapii
 • pracownia kosmetyczna twarzy i ciała
 • pracownia kosmetyczna dłoni i stóp
 • pracownia chemii kosmetycznej

W TRAKCIE NAUKI ORGANIZOWANE SĄ DODATKOWE CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III – 70 godzin, sem IV – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

FRK.04  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych -odbywa się pod koniec IV semestru