Fotorelacja z wycieczki do Teatru Lalka

          W niedzielę, 17 marca 2024 r. słuchaczki 4 semestru kierunku opiekunka dziecięca pojechały do Teatru Lalka w Warszawie na przedstawienie Śpiąca królewna. Jest to klasyczna baśń Charlesa Perrault w adaptacji Hanny Januszewskiej z muzyką Jerzego Wasowskiego.          Śpiąca królewna  przełożona na język sceny to spektakl pełen uroku, rozegrany całkowicie w planie lalkowym, przeprowadzony z pełną humoru narracją i z nie…

Read More

Szanowni Słuchacze, zamieszczamy informację dotyczącą publikacji wyników egzaminu pisemnego komputerowego

„Portal zdającego SIOEPKZ – aktualizacja adresu e-mail, wstępna publikacja wyników z egzaminu pisemnego przy komputerze Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl…

Read More