Szanowni Słuchacze, zamieszczamy informację dotyczącą publikacji wyników egzaminu pisemnego komputerowego

„Portal zdającego SIOEPKZ – aktualizacja adresu e-mail, wstępna publikacja wyników z egzaminu pisemnego przy komputerze Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl…

Read More

UWAGA! W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na kierunek opiekun medyczny.

Zajęcia od 29 stycznia 2024r.!Opiekun Medyczny – w profesjonalny sposób pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.Perspektywy zawodu:Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-leczniczeNiepubliczne zespoły opieki zdrowotnejŚrodowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznejFundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnychDomy pacjentów (opieka indywidualna)Jeśli chcesz zostać OPIEKUNEM MEDYCZNYM zgłoś się do…

Read More