Komunikat dyrektora CKE z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 LATO