Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim

SZKOŁA BEZPŁATNA

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

U NAS SZYBKO ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD LUB DODATKOWE KWALIFIKACJE

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły oraz w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia , gabinetach kosmetycznych, placówkach społecznych, placówkach oświatowych, terapii zajęciowej itp.

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ODBYWA SIĘ – DWA RAZY W ROKU (CZERWIEC – SIERPIEŃ) oraz (GRUDZIEŃ – STYCZEŃ)

II. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

Typ szkoły

Forma kształcenia

Zawód

Medyczna Szkoła Policealna

stacjonarna – dzienna lub popołudniowa

Technik masażysta

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka dziecięca

Opiekun medyczny

Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

stacjonarna – dla dorosłych (wieczorowa 3-4 dni w tygodniu)

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Zaoczna (weekendowa)

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – zaoczna

w zakresie kwalifikacji AU.61.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wyodrębnionej w zawodzie Technik usług kosmetycznych.

w zakresie kwalifikacji AU.62

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,

dłoni i stóp wyodrębnionej w zawodzie Technik

usług kosmetycznych.

REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

ATUTY SZKOŁY

· Nauka obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne

· Szkoła PUBLICZNA – BEZPŁATNA w systemie DZIENNYM I ZAOCZNYM

· Nowoczesna baza dydaktyczna, pracownie zawodowe

· Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nauczyciele egzaminatorzy

· Język obcy zawodowy

· Organizujemy kształcenie praktyczne w specjalistycznych jednostkach o wysokim standardzie,

· Doskonale przygotowujemy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

· Kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej,

· Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie tytułu w danej kwalifikacji zawodowej pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE – uczeń/słuchacz otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim,

· legitymacje i zaświadczenia ZA DARMO,

· GWARANTUJEMY MIEJSCA W INTERNACIE

· W krótkim czasie zdobędziesz zawód

· Niepowtarzalna atmosfera

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NIE ZWLEKAJ

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

CZEKAMY NA CIEBIE!

Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim

SZKOŁA BEZPŁATNA

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

U NAS SZYBKO ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD LUB DODATKOWE KWALIFIKACJE

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły oraz w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia , gabinetach kosmetycznych, placówkach społecznych, placówkach oświatowych, terapii zajęciowej itp.

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ODBYWA SIĘ – DWA RAZY W ROKU (CZERWIEC – SIERPIEŃ) oraz (GRUDZIEŃ – STYCZEŃ)

II. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

Typ szkoły

Forma kształcenia

Zawód

Medyczna Szkoła Policealna

stacjonarna –dzienna lub popołudniowa

Technik masażysta

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka dziecięca

Opiekun medyczny

Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

stacjonarna – dla dorosłych (wieczorowa 3-4 dni w tygodniu)

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Zaoczna (weekendowa)

Technik usług kosmetycznych

Opiekunka dziecięca

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – zaoczna

w zakresie kwalifikacji A.61.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wyodrębnionej w zawodzie Technik usług kosmetycznych.

w zakresie kwalifikacji A.62

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp wyodrębnionej w zawodzie Technik usług kosmetycznych.