Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
w Mińsku Mazowieckim

SZKOŁA BEZPŁATNA
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA, PRACOWNIE ZAWODOWE
WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA

UZYSKANY DOKUMENT-ŚWIADECTWO MEN
EGZAMIN ZEWNĘTRZNY – ORGANIZOWANY W SZKOLE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ.

U NAS SZYBKO ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD LUB DODATKOWE KWALIFIKACJE
Zajęcia odbywają się w budynku szkoły oraz w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, gabinetach kosmetycznych, placówkach społecznych, placówkach oświatowych, terapii zajęciowej itp.

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ODBYWA SIĘ – DWA RAZY W ROKU (CZERWIEC – SIERPIEŃ) oraz (GRUDZIEŃ – STYCZEŃ)

  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (tryb nauczania: dzienny/popołudniowy)
  • TECHNIK MASAŻYSTA (tryb nauczania: dzienny/ wieczorowy)
  • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (tryb nauczania: dzienny/ wieczorowy/ zaoczny)
  • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (tryb nauczania: wieczorowy)
  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (tryba nauczania: dzienny/ wieczorowy / zaoczny)
  • OPIEKUN MEDYCZNY (tryb nauczania: dzienny/ zaoczny)
  • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (zaoczny)
  • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (zaoczny)

II. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Rekrutacja na Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.

  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (KKZ zaoczny)
  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (KKZ zaoczny)


HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020


JESTEŚ ZAINTERESOWANY NIE ZWLEKAJ


LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!


CZEKAMY NA CIEBIE!