W dniu 31 maja 2019 roku słuchacze Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych brali udział w XVII Mińskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości , które odbywały się na terenie Powiatowego Urzędu Pracy  przy ul. Przemysłowej 4 w Mińsku Mazowieckim. Oferta edukacyjna, przedstawiona przez naszą Szkołę cieszyła się zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i osób pracujących, którzy mają możliwość zdobyć nowy zawód ewentualnie zmienić kwalifikacje, co na obecnym rynku pracy jest  niejednokrotnie konieczne. Na targach prezentowało się wiele lokalnych  i spoza naszego regionu firm, które  poszukują pracowników w różnych zawodach.