PASJE  NAUCZYCIELI

W  październiku 2018r w bibliotece Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim nauczyciele uczący w  szkołach, które mieszczą się w jednym budynku przy ul. 1 PLM Warszaw 1 zaprezentowali swoje pasje i talenty.

Leave a Comment