Przeżywamy trudny okres. Czas egzaminów z kwalifikacji A.61 i A.62 w zawodzie technik usług kosmetycznych. Słuchaczki zdają część pisemną  złożoną z 40 zadań testowych i praktyczną: A.61 – opisową, natomiast A.62 – z wykonaniem zabiegu na stopy. Na wyniki poczekają do 22 marca. Wyniki z części pisemnej już mogły sprawdzić na stronie CKE.
Do egzaminu praktycznego przygotowują się farmaceuci, który będą zdawać w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Życzymy owocnej pracy!