Dnia 24 marca słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych wzięły udział w niezwykle interesującym szkoleniu marki Jadwiga. Uczennice miały możliwość zapoznania się z zabiegami oferowanymi przez firmę, w tym Polskiego Peelingu Ziołowego, będącego sztandarowym zabiegiem marki Jadwiga. Takie szkolenia o tematyce kosmetycznej wzbogacają wiedzę i warsztat słuchaczek, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Słuchaczki miały również możliwość wykupienia certyfikatów uprawniających do wykonywania zaprezentowanych zabiegów.