Podsumowanie konkursu

Data publikacji: 18 listopada 2020


W bieżącym roku mija 100 lat od urodzin  Papieża Polaka oraz 150 lat  od  śmierci Marii Konopnickiej. Ta podwójna rocznica  zgromadziła – tym razem wirtualnie –  w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim miłośników literatury. Organizatorem konkursu oprócz wspomnianej Biblioteki Pedagogicznej były Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim a patronował jak co roku starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Zadaniem starszych uczniów było przygotowanie 3-minutowego fragmentu tekstu twórczości Jana Pawła II. Młodzież miała szerokie możliwości wyboru, toteż prezentowane utwory  rzadko się powtarzały. Tylko Tryptyk rzymski był czytany wielokrotnie.  Dzieło mówiące  o człowieku, o sensie jego życia, jego egzystencji i przemijaniu ziemskim to utwór, który pomaga młodym zrozumieć sprawy dla nich  najważniejsze, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wielu uczestników konkursu wybierało fragmenty homilii wygłaszanych bądź to do wszystkich zgromadzonych podczas pielgrzymek do Polski, bądź też głoszonych  do młodzieży. W każdym przypadku wybierano ważne treści  dotyczące miłości do Boga, ojczyzny i solidarności między ludźmi.

Ważne podkreślenia jest to, że konkurs odbył się inaczej niż poprzednie. Uczestnicy musieli sobie zadać trochę więcej trudu, by nagrać  zarówno obraz,  jak i dźwięk  oraz  przesłać nagrania do biblioteki pedagogicznej. Trzeba przyznać, że udało się to prawie doskonale. Niektórzy dołożyli wielu starań dotyczących zarówno własnego stroju, jak też  miejsca i tła, które posłużyło  do pięknego przeczytania wybranych  utworów.  

Jurorki doceniły te starania i nagrodziły następujących uczestników:

Szk. ponadpodstawowe

1. Zuzanna Niemyjska, kl. I – Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Aneta Martyniuk

2. Nikodem Szwed, kl. III – Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Małgorzata Szuba

2. Olga Bartnicka, kl. III – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

3. Łucja Piwowarczyk, kl. II – Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy., op. p. Agata Wąsowska

3.Rafał Smoliński , kl. III – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

Wyróżnienia

Wojciech Chilimoniuk, kl. III -Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Horoszko,  Agnieszka Bielakowska 

Justyna Bajszczak,– Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno    

Magdalena Duszczyk, – Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno  

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy i  gratulujemy oraz  zapraszamy za rok do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania.  Czym wtedy zaskoczą nas organizatorzy…?     

                                     opr. Stanisława Gujska, Renata Bakuła