https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15653,Zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia.html?fbclid=IwAR0DmMeVE1gzoDQEENrzZmpC0sqnaHXe4UCnI9Yi5WfwQ6-ED1gYPwaGAhs