Szanowni Absolwenci, po odbiór certyfikatów oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zapraszamy od 9 września do sekretariatu szkoły