Zapraszamy do rekrutacji na kierunek Terapeuta Zajęciowy

Rozpoczęcie zajęć 14.02.2022 r

Czy nadal zastanawiasz się czy kierunek Terapeuta Zajęciowy jest dla Ciebie?Dzięki umiejętnościom zdobytym na zajęciach oraz uzyskaniu dyplomu uprawniającego do pracy w zawodzie, możesz podjąć ją w następujących miejscach:

✔️placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne)
✔️warsztaty terapii zajęciowej
✔️placówki wychowawcze
✔️placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej)
✔️placówki rehabilitacji
✔️świetlice terapeutyczne
✔️kluby seniora

Czas trwania nauki to jedynie 2 lata,
forma kształcenia jest stacjonarna – 3-4 razy w tyg.😊
Przypominamy-nauka w naszej szkole jest bezpłatna i nie ma ograniczeń wiekowych!😉