Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie nauki zdalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r.:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Informuję, iż od 20.12.2021r.- 09.01.2022r.  nauka w szkole będzie odbywała się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pomocą platformy Microsoft Office 365-TEAMS, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Wprowadzam możliwość zorganizowania zajęć  z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia oraz możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnie lub grupowo z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych.

Wszelkie dodatkowe informacje przekażą opiekunowie poszczególnych oddziałów.

Katarzyna Kot-Szubińska

Dyrektor MSP w Mińsku Mazowieckim