Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 1 września o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej (spotykamy się pod sekretariatem szkoły).
Serdecznie zapraszamy słuchaczy pierwszych semestrów.
Po części oficjalnej odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne z opiekunami klas.