Linoleum, dłuta i działamy. Tym razem w trakcie zajęć Pracowni Terapii Zajęciowej robiliśmy własne, proste pieczątki.