📌Uwaga

WSZYSCY SŁUCHACZE przystępujący do egzaminu zawodowego w części teoretycznej(komputerowej) oraz praktycznej bez względu na kierunek powinni mieć ze sobą długopis z czarnym tuszem oraz dowód osobisty.

Dodatkowy wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej:

MED.09 Technik farmaceutyczny – kalkulator prosty, linijka

MED.13 Terapeuta zajęciowy –  ołówek, gumka, temperówka, linijka

BPO.01 Technik BHP –  kalkulator prosty

FRK.05 Technik usług kosmetycznych – linijka