23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem jego ustanowienia było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja, w jaki sposób jej zapobiegać i ją leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 r. wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.

Udział w programie jest bezpłatny, finansowany jest w całości z budżetu Mazowsza. Środki na jego realizację wynoszą blisko 8️⃣ mln zł.

Więcej informacji pod adresem: https://mazovia.pl/pl/zdrowie_i_polityka_spoleczna/aktualnosci/dzien-walki-z-depresja.html?fbclid=IwAR3c1QuBqagnkqAB8I1xR1j6tyPihzfLvcf5omJj74McKIl9n51-b6ld5zA