MIŃSKI MEDYK NA UROCZYSTOŚCI NADANIA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ W OTWOCKU

11.05.2023 r. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki – Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku otrzymała imię wyjątkowej kobiety Hanny Heleny Chrzanowskiej – działaczki charytatywnej, która przez swą kreatywność i zaangażowanie zyskała ogromy respekt. Stała się autorytetem dla zawodów medycznych, a zwłaszcza dla środowiska pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. W tej pięknej uroczystości wzięła udział pani Katarzyna Kot-Szubińska Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim