Plan zajęć dla opiekuna medycznego

OM I do 01.10.2023r.

OM III do 24.09.2023r.

Pozostałe tygodniowe rozkłady zajęć dla kierunku opiekun medyczny sukcesywnie będą pojawiały się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dla słuchacza”