UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ROZPOCZĘLIŚMY KOLEJNY ROK SZKOLNY

W dniu 3 września 2018 r. odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Katarzyna Kot-Szubińska przywitała serdecznymi słowami wszystkich obecnych i podziękowała za tak duże zainteresowanie kształceniem w MEDYKU.

W swoim wystąpieniu przybliżyła wszystkim działalność szkoły, wysoką jakość kształcenia oraz przedstawiła skład Rady Pedagogicznej. Podkreśliła, że będzie to rok samych korzyści wynikających ze zmiany nazwy szkoły: od 1 września 2018r. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim, do którego może uczęszczać młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych – SZKOŁA DLA WSZYSTKICH chcących uczyć się ciekawych zawodów oraz podkreśliła korzyści realizacji projektu unijnego w szkole. Pani Dyrektor zachęciła całą społeczność szkolną do wytężonej pracy i podejmowania ciekawych inicjatyw. Następnie uczniowie i słuchacze spotkali się ze swoimi opiekunami w klasach.

WITAMY SERDECZNIE W MEDYKU!

Leave a Comment