Szanowni Państwo, Przyjaciele szkoły

Jest to bardzo trudny czas dla wszystkich.
Szczególnie trudny, bo zbiega się z najpiękniejszymi w Polsce świętami – Świętami Wielkiej Nocy.

Świętami, które niosą radość, dają nadzieję i wiarę w to, że dobro zawsze pokonuje zło.

Z tej okazji zawsze życzymy Wam zdrowia. W tym roku to życzenie nabiera wyjątkowego znaczenia. Wy i Wasze rodziny – bądźcie zdrowi!

Rokrocznie życzymy Wam pogody ducha. W tym roku życzymy Wam tego ponad miarę, bo tylko optymizm i nadzieja na pokonanie przeciwności pozwoli uwierzyć, że będzie dobrze.

Życzyliśmy Wam często odpoczynku, a w tym roku życzymy, żebyście jak najszybciej wrócili do swoich zakładów pracy, znajomych, do swoich obowiązków, tak, aby znów można było cieszyć się normalnością otaczającego świata.

Życzymy Wam wiary! Ona potrafi przenosić góry!

W tym roku bądźmy dla siebie dobrzy, wyrozumiali. Kiedy minie pandemia przypomnijmy sobie ile wyzwoliła pokładów ludzkiej dobroci, ile osób zaangażowała w czynienie dobra, ile bezinteresownej pomocy.

W te święta pamiętajmy, że jesteśmy dobrzy, a tego dobra jest w nas wiele!

Wesołego Alleluja!

życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych

w Mińsku Mazowieckim