Szanowni Absolwenci termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie (opublikowanym 20 sierpnia 2020 r., aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.) na dzień 8 kwietnia 2021.

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3534