Szanowni Słuchacze, Pracownicy, Emeryci oraz Przyjaciele Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim
Jest to bardzo trudny czas dla wszystkich.
Szczególnie trudny, bo zbiega się z najpiękniejszymi w Polsce świętami – Świętami Wielkiej Nocy.
Świętami, które niosą radość, dają nadzieję i wiarę w to, że dobro zawsze pokonuje zło.
Z tej okazji zawsze życzymy zdrowia. W tym roku to życzenie nabiera wyjątkowego znaczenia.
Wy i Wasze rodziny – bądźcie zdrowi!
Rokrocznie życzymy pogody ducha. W tym roku życzę Wam tego ponad miarę, bo tylko optymizm i nadzieja na pokonanie
przeciwności pozwoli uwierzyć, że będzie dobrze.
Życzyliśmy odpoczynku, a w tym roku życzę Wam, żebyście jak najszybciej wrócili do swoich zakładów pracy,
znajomych, do swoich obowiązków, tak, aby znów można było cieszyć się normalnością otaczającego świata.
Życzę Wam wiary! Ona potrafi przenosić góry!
W tym roku bądźmy dla siebie dobrzy, wyrozumiali. Kiedy minie pandemia przypomnijmy sobie ile wyzwoliła pokładów
ludzkiej dobroci, ile osób zaangażowała w czynienie dobra, ile bezinteresownej pomocy.
W te święta pamiętajmy, że jesteśmy dobrzy, a tego dobra jest w nas wiele!


Katarzyna Kot-Szubińska